Course Content

Buổi 1: Nghiên cứu thị trường – Chọn sản phẩm trending

 • Quy trình lựa chọn sản phẩm
  00:00
 • Cách tìm kiếm sản phẩm Hottrend
  00:00
 • Tiêu chí lựa chọn sản phẩm – Độ lớn và xu hướng thị trường
  00:00
 • Tiêu chí lựa chọn sản phẩm WIN
  00:00
 • Kinh nghiệm tìm kiếm sản phẩm trend
  00:00

Buổi 2: Nhập hàng tận gốc – giá tận xưởng

Buổi 3: Hiểu về thuật toán và chính sách Facebook để chạy quảng cáo bền vững

Buổi 4: Kỹ thuật phân tích khách hàng tiềm năng và target chuyên sâu

Buổi 5: Kỹ thuật no target quảng cáo và các phương pháp set quảng cáo hiệu quả

Buổi 6: Tạo nội dung quảng cáo, thiết kế hình ảnh và video chuyên nghiệp

Buổi 7: Đo lường, đánh giá và tối ưu chỉ số quảng cáo

Buổi 8: Xây dựng kịch bản tư vấn khách hàng chuyên nghiệp

Buổi 9: Ứng dụng công nghệ để tư vấn khách hàng tự động

Buổi 10: Ứng dụng công nghệ để chăm sóc khách hàng tự động

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet